[No translation for /masterTop/popupintrotext, fi]

[No translation for /masterTop/popupgotomobile, fi]

[No translation for /masterTop/popupcontinuetowww, fi]

Varoitus!

Jotta voisit käyttää kaikkia kotisivujemme toimintoja ilman, että altistat tietokonettasi turvallisuusriskeille, suosittelemme että päivität selaimen uudempaan.

Lisää tietoa.

  1. Tulosta
  2. Tekstin koko

Ostoslista

(- valuutta) Summa: - ---
Tilaa 
Ostan Kurssi Maksan

Summa: - ---

Henkilötietojen käyttö ja rekisteriseloste

Henkilötietojen käyttö

Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä ja tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja on säädetty muun muassa henkilötietolaissa. Lain tarkoituksena on turvata yksityishenkilöiden yksityisyyden suojaa. Alla annetaan yleiskatsaus siihen, miten henkilötietoja käsitellään FOREX Bank AB:ssa (FOREX) ja sen sivuliikkeissä. 


Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkailta itseltään heidän käyttäessään FOREXin tuotteita ja palveluja. Hyvän rekisteritavan mukaisesti ja tietojen täydentämiseksi FOREX voi täydentää tietojaan hakemalla tietoja yksityisistä ja julkisista rekistereistä, kuten esimerkiksi väestötietojärjestelmästä.


Henkilötietojen käsittely

FOREX käsittelee henkilötietoja täyttääkseen pankeille asetettujen lakien ja viranomaismääräysten vaatimukset. Henkilötietoja käsitellään FOREX konsernin ja tarvittaessa (esim. Nettivaluuttapalvelussa) sen yhteistyökumppanien toimesta. Henkilötietoja keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on muun muassa FOREXin toimintaan liittyvien tehtävien hoito, ylläpito ja kehittäminen, sekä rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen. Henkilötietoja voidaan lain edellyttämällä tavalla käyttää myös markkinointitarkoituksiin, ja käyttää esimerkiksi asiakasanalyyseihin ja tilastointiin.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa, samaan konserniin kuuluville yhtiöille Suomessa tai ulkomailla, sekä kolmannelle osapuolelle palvelun suorittamiseksi asiakkaan luvalla. 


Asiakkaan oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada tietää itseään koskevien henkilötietojen käsittelystä. Tällöin asiakkaan on lähestyttävä FOREXia kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä, joka lähetetään osoitteeseen FOREX Bank AB, Kornhamnstorg 4, 111 27 Stockholm.

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto-oikeuspyyntö lähetetään yllä mainittuun osoitteeseen.  

FOREX Bankin rekisteriseloste löytyy täältä.

Kontaktinfo
Puhelinpalvelu 0600 - 55 00 95 (1,99 euroa/min + pvm/mpm)
Kontaktinfo
Sähköposti
Kontaktinfo
Yhteystiedot