[No translation for /masterTop/popupintrotext, fi]

[No translation for /masterTop/popupgotomobile, fi]

[No translation for /masterTop/popupcontinuetowww, fi]

Varoitus!

Jotta voisit käyttää kaikkia kotisivujemme toimintoja ilman, että altistat tietokonettasi turvallisuusriskeille, suosittelemme että päivität selaimen uudempaan.

Lisää tietoa.

 1. Tulosta
 2. Tekstin koko

Ostoslista

(- valuutta) Summa: - ---
Tilaa 
Ostan Kurssi Maksan

Summa: - ---

Nettivaluutta-palvelun rekisteriseloste

FOREXin Nettivaluutta-palvelun asiakasrekisteri

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
                              Päivitetty  26.6.2012

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste sekä ohjeet rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeuden käyttämiseksi.

REKISTERINPITÄJÄ

FOREX Bank AB, Filial i Finland (jäljempänä FOREX)
Y-tunnus: 1904387-9
Osoite: PL 1139, 00101 Helsinki

Puh: 020 751 2500
(Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin on 8,35 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,02 snt/min ja matkapuhelinliittymästä 17,17 snt/min.)

Fax: 020 751 2509

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Teemu Hirko
Yhteystiedot: samat kuin yllä mainitut rekisterinpitäjän yhteystiedot

REKISTERIN NIMI

FOREXin Nettivaluutta-palvelun asiakasrekisteri 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhteen perusteella sekä rekisteröidyn suostumuksella tapahtuva FOREXin Nettivaluutta-palveluun liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä ylläpidetään ja rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään FOREXin Nettivaluutta-palvelun asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi.

FOREX voi käyttää rekisterissä olevia tietoja markkinoinnillisiin toimenpiteisiin. Asiakkaan yhteystietoja saadaan käyttää FOREXin markkinointiviestinnässä ainoastaan asiakkaan suostumuksella.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin talletetaan seuraavia tietoja:

 • Asiakasnumero
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Matkapuhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Suostumus tietojen käyttämiseen FOREXin markkinointiviestinnässä
 • Suostumus tietojen käyttämiseen FOREXin sähköisessä markkinointiviestinnässä
 • Asiakkaan suorittamat valuuttakaupat

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot kerätään asiakkaan rekisteröityessä Nettivaluutta-palvelun käyttäjäksi. Asiakkaan nimi ja henkilötunnus saadaan TUPAS-tunnistautumispalvelun kautta. Asiakkaan osoite saadaan Väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmästä. Asiakkaan puhelinnumero ja sähköpostiosoite saadaan suoraan asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä. Nettivaluutta-palvelu tuottaa asiakkaalle asiakasnumeron.

Palveluun ja tuotteisiin liittyviä yhteydenottoja sekä suora- tai muuta markkinointia ja palvelun kehittämistä varten tallennetut tiedot (nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) saadaan TUPAS-tunnistautumispalvelun kautta ja suoraan asiakkaalta, asiakkaan suostumuksella.

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa hankkia ja päivittää myös Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröityjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta millekään ulkopuoliselle taholle eikä myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja annetaan pyydettäessä viranomaisille.

REKISTERIN SUOJAUS

FOREXin Nettivaluutta-palvelun asiakasrekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden rekisteröinti valvotaan huolella. Tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti. Laitteistojen sijainti ja suojaus on hoidettu huolella ja kulunvalvonta on järjestetty.

INFORMOINTI TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

FOREXin Nettivaluutta-palvelun käyttäjillä on FOREXin internetsivulla nähtävänä seuraavat ilmoitukset:

 • Nettivaluutta-palvelun käyttäjä on asiakassuhteessa FOREX Bank AB, Filial i Finlandin kanssa.
 • Asiakkaan Nettivaluutta-palveluun rekisteröimisen yhteydessä luovuttamat tiedot rekisteröityvät FOREXin Nettivaluutta-palvelun asiakasrekisteriin.
 • Asiakkaan yhteystietoja saadaan käyttää FOREXin markkinointiviestinnässä ainoastaan asiakkaan suostumuksella.
 • Rekisteröinnin tarkoitus on palvelun asianmukaisen toiminnan varmistaminen.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

FOREXin Nettivaluutta-palvelun käyttäjäksi rekisteröityneellä asiakkaalla on henkilötietolain 26 § ja 30 §:n mukainen oikeus tarkastaa rekisteritietonsa ja kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suora- tai muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla osoitteella:

FOREX Bank AB, Filial i Finland

Teemu Hirko

PL 1139, 00101 Helsinki

Lisätietoja ja -ohjeita tarkastus- ja/tai kielto-oikeuden käytöstä voi pyytää rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä myös sähköpostitse teemu.hirko@forex.fi.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTUS

FOREX oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan rekisteröinnin tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröityjen tietojen korjaamista, poistamista ja täydentämistä koskevat tiedot osoitetaan edellä mainitulle FOREXin Nettivaluutta-palvelun asiakasrekisteristä vastaavalle henkilölle edellä mainittuun osoitteeseen.

FOREX huolehtii siitä, ettei tällainen tieto rekisterinpitäjän oman toiminnan seurauksena leviä, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyin yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Mikäli FOREX katsoo, ettei se ole velvollinen hyväksymään rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, se antaa päätöksestä rekisteröidylle kirjallisen perustellun selvityksen ja ilmoituksen siitä, että rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

FOREX ilmoittaa tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttajan tai jolta se on saanut virheellisen henkilötiedon, paitsi milloin ilmoittaminen olisi mahdotonta tai vaatisi kohtuutonta vaivaa.

Kontaktinfo
Puhelinpalvelu 0600 - 55 00 95 (1,99 euroa/min + pvm/mpm)
Kontaktinfo
Sähköposti
Kontaktinfo
Yhteystiedot