www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Reklamationer

FOREX Bank har lyckats med sina framgångar genom att lyssna på kundönskemål och genom att alltid sträva efter de bästa och mest kunniga medarbetarna.

Om vi inte lyckas motsvara dina förväntningar blir vi glada att höra från dig. FOREX Bank ser klagomål som en gåva kunden ger oss när hon/han tar sig tid att ge sin syn på våra tjänster och vårt bemötande. Vi tar klagomålen på största allvar och utreder snabbt och sakligt vad som har hänt.

Vart vänder du dig?
Vill du reklamera eller klaga, vänd dig för utredning och svar till FOREX Bankbutik där felet begicks. Ofta behövs framtagande av material och/eller vad som har blivit sagt i samtal med bankbutikens personal. Bankbutiken har de bästa förutsättningarna att snabbt göra en sådan utredning och lämna ett svar. Fråga efter butikens affärschef.

Är du inte nöjd med hur din reklamation behandlades av butiken?
Vänd dig skriftligen till FOREX Banks klagomålsansvarige Ebba Johansson, Kornhamnstorg 4, 111 27 Stockholm. Beskriv vad du tycker har blivit fel och vilken Bankbutik du varit i kontakt med.

Är du missnöjd med FOREX Bank beslut och vill höra med en oberoende part kan du kontakta:

  Konsumenternas Bank- och Finansbyrå 
  Konsumenternas Försäkringsbyrå  
  Allmänna reklamationsnämnden ARN

Det går också bra att vända sig direkt till konsumentvägledningen i din hemkommun.

Om du har klagomål, prata med oss! Om du är nöjd med oss, prata med dina vänner.

Kontaktinfo
Service Center 0200 - 20 20 20
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss