www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Valutaprognos

FOREX Banks VECKOPROGNOS
03AUG-10AUG2008
* Prognoser är kvalificerade gissningar.
* Källa: FOREX valutaleverantörer.
* Prognosen görs mot SEK.
* HKD följer USDs kursrörelser. EEK, LTL och DKK följer EURs kursrörelser.
CHF Schweiziska Franc påverkas positivt av negativa siffror från Euroland. CHF stärks.
EUR Euroland visar avmattning i tillväxten. EUR försvagas.
GBP Storbritannien redovisar tillbakagång i handeln. GBP försvagas.
JPY Japanska Yen attraktiv för investerare. JPY stärks.
USD USAs bostadssektor skapar stora problem för ekonomin. USD försvagas.
CZK Tjeckiska Centralbanken antyder att en räntesänkning kan vara aktuell. CZK stärks.
HUF Ungerns höga räntor lockar investerare. HUF stärks.

PLN

Polen redovisar sjunkande budgetunderskott. PLN stärks.
NOK Norska Kronan påverkas av sjunkande oljepris. NOK försvagas.
SEK Osäkerhet på svenska arbetsmarknaden. SEK försvagas.
CNY Yuans riktkurs mot Dollar justeras. CNY stärks.
THB Höga importkostnader påverkar Baht negativt. THB försvagas.
TRY Turkiet visar en ökning av utländska besökare. TRY stärks.
Kontaktinfo
Service Center 0200 - 20 20 20
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss