Återväxla till euro, det vill säga - sälj din valuta till oss

Sälj den valuta du har kvar från din utlandsresa till FOREX Bank. De valutor du kan sälja till oss i sedlar. De utlänska mynt du kan sälja till oss hittar du på sidan Växla mynt.

Valutakurserna uppdateras i regel varje vardag kl. 11.00 och på fredagar även kl. 16.00. Om sedlarna du önskar sälja till oss är av dålig kvalité, är ogiltiga eller tillhör en äldre sedelgarderob kan en avvikande valutakurs tillämpas. Även övriga begränsningar kan tillämpas. Kontakta gärna närmaste FOREX Bankbutik eller vår kundservice för ytterligare information.

FOREX Bank förbehåller sig rätten att ändra på valutakurserna, även vid övrig tidpunkt, i de fall förändringar sker på finansmarknaden.

Med sparat kvitto slipper du återväxlingsavgift

Köpte du valutan hos oss innan din resa? Sparade du kvittot? Visa då upp kvittot när du säljer valutan till oss så slipper du återväxligsavgiften på 5 euro. När du säljer valuta till oss tillämpas den dagsaktuella kursen som gäller vid den tidpunkten när du besöker butiken.