Uudet säännöt henkilötietojen käsittelyyn

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn ja sen tarkoituksena on parantaa yksilön suojaa käsiteltäessä henkilötietoja. Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa kansallisen tietosuojalainsäädännön.

Keskeistä ja uutta tietosuoja-asetuksessa on muun muassa riskiperusteinen lähestymistapa ja rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjän velvollisuudet kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Rekisterinpitäjän on myös pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta.

Tietosuoja-asetus määrittelee säännöt tietojen keruulle ja tallentamiselle. Asetuksessa määritellään myös säännöt mahdollisten väärien tietojen oikaisulle ja mahdollisesti joissakin tapauksissa tietojen käsittelemisen rajoittamiselle.

Oikeutesi

Halutessasi tietää miten me käsittelemme sinun henkilötietojasi, voit olla yhteydessä meihin joko sähköpostitse tietosuojavastaava@forex.fi tai soittamalla numeroon 09 417 1053 (asiakaspalvelu). Olet myös oikeutettu saamaan ilman eri veloitusta rekisteriotteen, sisältäen koosteen henkilötiedoistasi joita FOREX Bank käsittelee sekä tietoa siitä miten tietojasi käsitellään. Varmistaaksemme asiakkaidemme henkilöllisyyden ja suojellaksemme asiakkaidemme identiteettiä tulemme lähettämään rekisteriotteen kirjattuna kirjeenä. Tämän lisäksi olet asiakkaanamme oikeutettu pyytämään henkilötietojen oikaisua (oikaisemme mahdolliset virheelliset tiedot), henkilötietojen poistoa (poistamme henkilötiedot joita emme enää käsittele tai tule käsittelemään) ja henkilötietojen rajoittamista (rajoitamme tietojen käsittelyä).

Halutessasi rekisteriotteen

Täytä tarvittavat tiedot Rekisteriote-lomakkeelle. Lomakkeen löydät tämän sivun oikealta puolelta, kohdasta dokumentit. Täytetty lomake voidaan toimittaa meille joko postitse, sähköpostitse tai käymällä liikkeessämme. Lomakkeelta löytyy tähän myös ohjeet.

Suoramarkkinointi

Voit milloin tahansa, ilman kuluja ilmoittaa meille, että tietojasi ei saa käyttää suoramarkkinointiin. Kiellosta voit ilmoittaa sähköpostiviesteissä olevan linkin kautta tai voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse tietosuojavastaava@forex.fi tai vaihtoehtoisesti postitse FOREX Bank Ab filial i Finland, Tietosuojavastaava, PL 1139, 00101 Helsinki.

Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus

FOREX Bank käsittelee henkilötietoja voidakseen tarjota asiakkailleen tällä hetkellä  tarjolla olevia palveluja ja voidakseen harjoittaa pankkitoimintaa sekä siihen liittyviä toimintoja. ”Sopimus” sinun (asiakas) ja FOREX Bankin välille syntyy silloin kun sinä asiakkaana päätät käyttää tarjoamiamme palveluja kuten; tilipalvelut, nettipankki, mobiilipankki, maksu- ja luottokortit, lainat, lainaturva, valuuttapalvelut, nettivaluuttapalvelut, valuutanvaihtopalvelut sekä muut tarjolla olevat palvelut.

Henkilötietojen käsittelystä FOREX Bankissa löytyy tietoa dokumentista FOREX Bankin tietosuojakäytäntö.

KAMERAVALVONTA FOREX BANKIN LIIKKEISSÄ

Sinun ja henkilökuntamme turvallisuus on meille tärkeää ja tästä syystä liikkeemme ovat kameravalvottuja. Tallennettua materiaalia käytetään ainoastaan rikosten ennaltaehkäisyyn ja estämiseen sekä rikosten ja rikosepäilyjen selvittämiseen. Tallennettu materiaali voidaan luovuttaa poliisi- ja syyttäjäviranomaisille.

Noudatamme luonnollisesti lakia ja EU:n tietosuoja-asetusta tallentaessamme ja käsitellessämme kameravalvonnasta saatua materiaalia. Tallennamme vuorokauden ympäri ja joissakin tapauksissa tallennamme myös ääntä. Tallennettua materiaalia säilytetään 90 päivän ajan.

Henkilötietovastaava tallennetun materiaalin osalta

FOREX Bank AB vastaa kameravalvonnasta ja toimii henkilötietovastaavana tallennetun materiaalin osalta.

Tietosuojavastaava

Halutessasi voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@forex.fi tai puhelimitse 09 417 1053 (asiakaspalvelu).

Henkilötietovastaava

Vastuullinen taho niiden henkilötietojen käsittelyyn joita tarvitsemme tarjotessamme palveluja asiakkaillemme, ollessamme yhteydessä asiakkaisiimme sekä täyttäessämme tehtäviämme ja velvollisuuksiamme pankkina on FOREX Bank AB personuppgiftsansvarig.

FOREX Bank Aktiebolag

Personuppgiftsansvarig
Stora Nygatan 27, SE - 111 27 Stockholm, Sweden
Org. nr: 516406-0104 
Puhelin: + 46 (0)10-211 1000 (vaihde),
+ 358 (0)9 417 1053 (asiakaspalvelu Suomi)

Sähköposti: info@forex.fi 
Kotisivu: www.forex.fi

Miksi skannaamme henkilöllisyystodistuksesi?

Olemme ottaneet käyttöömme henkilöllisyystodistusten lukijat liikkeissämme. Lukemalla kaikki henkilöllisyystodistukset sähköisesti varmistamme asiakkaidemme turvallisen asioinnin liikkeissämme. Tämän lisäksi suojaamme asiakkaitamme identiteettivarkauksilta.