Vastuullisuustavoite

Jotta FOREX kehittyy pitkällä aikavälillä ja säilyy tulevillekin sukupolville, FOREX haluaa olla kehittyvä ja vastuullinen työnantaja kannattamalla kestävää kehitystä turvallisessa ja ympäristöystävällisessä yhtiössä. Eettisellä ja moraalisella lähestymistavalla FOREX kantaa vastuuta pitkäaikaisista suhteista työntekijöiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Monimuotoisuus

Aktiivinen työskentely tasa-arvon ja monimuotoisuuden parissa on ollut FOREX menestymisen osatekijä. Työntekijöillä, joita on 70 maasta ja jotka puhuvat yli 50 eri kieltä, on ainutlaatuinen asiantuntemus, joka antaa hyvät edellytykset parempaan asiakaspalveluun ja parempaan asiakaskohtaamiseen.

FOREXin johtotehtävissä suuri osa on naisia. Olemme onnistuneet heijastamaan sukupuolijakoa koko konsernin tasolla johtotehtäviin rekrytoitaessa. Työntekijöistä 71 prosenttia on naisia ja 29 prosenttia miehiä. Suurimmassa esimiesryhmässämme, konttoripäälliköissä, naisia on 76 prosenttia ja miehiä 24 prosenttia.

Rekrytoinnissa FOREX pyrkii kannustamaan henkilöstössään aliedustettua sukupuolta, kansallisuutta tai ikäryhmää hakemaan työpaikkaa.

Saatavuus

FOREX tarjoaa asiakkailleen heidän ansaitsemaansa korkeatasoista palvelua. Olemme asiakkaidemme saatavilla laajoilla aukioloajoilla ja keskeisillä sijainneilla, sekä henkilökohtaisella palvelulla Pohjoismaat kattavassa liikeverkostossamme että internet- ja mobiilipalveluiden kautta.  Nykyisillä lähes 100 liikkeellämme tavoitamme suurimman osan asiakkaistamme ja sinne missä liikkeitämme ei ole, asennamme automaatteja parantaaksemme valuuttojen saatavuutta ennen matkalle lähtöä.

Ympäristö

FOREX kantaa vastuuta ympäristöstä ja on luonut suuntaviivat konsernin haitallisien ympäristövaikutuksien pienentämiseksi. Olemme sitoutuneet jäsenneltyyn työskentelyyn voidaksemme osoittaa ympäristökuormituksen vähentyneen. Teemme sen muun muassa:

  • tiedostamalla millä tavoin yhtiö vaikuttaa ympäristöön, tunnistamalla alueet ja toimet sekä yrityksen ympäristövaikutuksen laajuus
  • hankkimalla tietoa laeista ja vaatimuksista jotka koskevat yritystä sekä arvioimalla sääntöjen noudattamista ympäristökysymyksien osalta
  • toimittamalla palveluita, tuotteita ja toimintoja siten, että ympäristövaikutus on mahdollisimman vähäinen
  • kierrättämällä ja uudelleenkäytöllä
  • työskentelemällä sen eteen, että kaikki työntekijät suojelevat ympäristöä aktiivisesti ja säästävät resursseja päivittäisessä työskentelyssään. 

Taloudellinen kestävyys ja riskienhallinta

Yrityksen riskejä valvotaan jatkuvasti tarkistamalla että annettuja rajoituksia ja rutiineja noudatetaan. Riskienhallintaprosessia ja riskienhallintajärjestelmiä arvioidaan jatkuvasti, jotta voimme varmistaa niiden virheettömyyden ja tarkoituksenmukaisuuden ja että ne kuvastavat markkinoiden edellytyksiä ja kattavat kaikki tarjottavat palvelut ja tuotteet. Koulutuksen ja selkeiden prosessien kautta luodaan edellytykset hyvälle riskienhallinnalle, jossa jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa ja vastuunsa.

Läpinäkyvyydellä ja tarjoamillamme selkeillä palveluilla ja tuotteilla helpotamme asiakkaidemme arkea, säilytämme heihin läheisen suhteen ja kasvatamme yrityksen luotettavuutta.