Därför använder vi ID-skanner

Falska ID-handlingar kan ställa till stor skada och få allvarliga konsekvenser för de som drabbas. Vi använder 365id Scanner, som är framtaget för att stoppa identitetsbedrägerier.

ID-skanner skyddar dig mot ID-kapning

Säkerhetslösningen Verified by 365id stoppar ID-bedrägerier genom att både verifiera äkta pass, ID-kort och körkort och avslöja de falska. När vi ber om din ID-handling hjälper systemet oss att:

  • skanna ditt körkort, pass eller ID-kort
  • verifiera dina id-handlingars äkthet
  • kontrollera utgångsdatum

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar bara personuppgifter som är knutna till en skannad ID-handling som bedöms vara ogiltig eller misstänks vara förfalskad. Uppgifterna lagras maximalt i 30 dagar och kommer bara användas vid eventuella reklamationer eller brottsutredningar. Alla personuppgifter hanteras enligt GDPR.