Därför måste FOREX ställa frågor

För att skydda dig som kund, oss som företag och samhället i allmänhet tar FOREX mycket allvarligt på förhindrandet av brottslig verksamhet såsom penningtvätt, finansiering av terrorism, trafficking och illegal vapenhandel. Även om vi vet att de allra flesta av våra kunder har goda avsikter, ställer vi samma frågor till alla.

Vad är penningtvätt och terroristfinansiering?

Penningtvätt är processen att dölja pengars eller tillgångars ursprung och få pengar eller tillgångar från brottslig verksamhet att verka lagligt förtjänade. Det kan röra sig om pengar från narkotikabrott, människosmuggling, trafficking, bedrägeri, rån, vapenhandel med mera. Finansiering av terrorism innebär att någon på något sätt stödjer terrorism ekonomiskt. Stödet kan vara i form av bidrag, insamling, tillhandahållande eller mottagande av pengar eller tillgångar som avses att användas för att finansiera terrorism. Penningtvätt och finansiering av terrorism är brottsligt.

 

Penningtvättslagen

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism finns penningtvättslagen (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444). Den grundar sig på EU:s direktiv, som innebär att alla finansiella företag inom EU, inklusive företag såsom FOREX, är skyldiga att motverka penningtvätt och terroristfinansiering. Vi har alltså en skyldighet enligt lag att inhämta uppgifter om våra kunder. Om lagen inte följs FOREX kan drabbas av allvarliga sanktioner från Finansinspektionen.

 

Krav på god kundkännedom

För att följa penningtvättslagen ställer vi frågor för att förstå våra kunder och hur våra produkter och tjänster används. Om vi inte förstår är vi skyldiga att fråga om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etcetera Utan kundkännedom får vi inte erbjuda våra tjänster och produkter till kund. Den kundinformation och personuppgifter FOREX tar del av behandlas konfidentiellt. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter på forex.fi/kundservice/gdpr. 

För alla ärenden krävs det att du bekräftar din identitet, exempelvis via ditt pass, körkort eller annan giltig id-handling med foto. Du kan också behöva svara på om du är en person i offentlig ställning, nära familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan eller innehar ett annat formellt statligt ämbete. Alla våra kunder måste svara på frågor innan vi kan erbjuda våra produkter och tjänster. Ibland kan vi även behöva se underlag, såsom avtal, kvitton eller andra handlingar.