Klagomål - Så här gör du

Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ditt ärende har du möjlighet att klaga. Vi tar dina synpunkter på största allvar och utreder på ett skyndsamt och sakligt sätt vad som har inträffat. Vår uppgift är att opartiskt lyssna på vad du har att berätta och handlägga ditt spörsmål med omsorg. Sedan undersöker vi om ditt ärende har blivit handlagt på ett felaktigt sätt. Vårt mål är att presentera en god lösning för dig och ge en utförlig förklaring till FOREX handläggning av ditt ärende.