Ledningsgrupp

FOREX ledningsgrupp samt adjungerande medlemmar.

Anton Nilsson

Head of legal

Caroline Gestrup

Head of HR

Maximilian Görtz

CRO