ID-SKANNER SKYDDAR DIG MOT ID-KAPNING

Säkerhetslösningen Verified by 365id stoppar ID-bedrägerier genom att både verifiera äkta pass, ID-kort och körkort och avslöja de falska. När vi ber om din ID-handling hjälper systemet oss att:

  • skanna ditt körkort, pass eller ID-kort
  • verifiera dina id-handlingars äkthet
  • kontrollera utgångsdatum