Hållbarhetsmål

För att FOREX ska kunna utvecklas på lång sikt och för att företaget ska kunna bevaras för kommande generationer, vill FOREX vara en ansvarsfull och utvecklingsförmögen arbetsgivare som tar sitt ansvar för hållbarhet i ett miljövänligt samt tryggt företag.  Vi vill ta ansvar och driva en hållbar verksamhet. Med ett etiskt och moraliskt förhållningssätt tar vi ansvar i våra relationer till medarbetare, leverantörer och andra intressenter som har ett förhållande till företaget.

JÄMSTÄLLDHET

Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald har varit en framgångsfaktor för FOREX. Våra medarbetare, som kommer från 70 olika länder och pratar över 50 olika språk, har en unik kompetens. Detta bidrar till bättre förutsättningar för god kundservice och bättre kundkontakter.

Vi har en hög andel kvinnliga chefer och har lyckats att återspegla könsfördelningen inom organisationen vid rekrytering till de flesta chefstjänster. Hela medarbetarstaben fördelar sig på 71 procent kvinnor och 29 procent män. I vår största chefsgrupp har vi 76 procent kvinnor och 24 procent män.

Vid rekrytering uppmuntrar vi kandidater från underrepresenterat kön, nationalitet och åldersgrupp att söka.

TILLGÄNGLIGHET

FOREX erbjuder sina kunder den högklassiga service de förtjänar. Vi står våra kunder till förfogande med långa öppettider på centralt belägna platser samt med personlig service utöver hela Norden. Dessutom erbjuder vi våra kunder service på nätet samt i mobilen.

Vi betjänar största delen av vår kundkrets i våra över 100 butiker runt om i Norden. För att nå ut till de som inte har en butik närbelägen, installerar vi valutaautomater så att de kan växla valuta inför semesterresan.

MILJÖ

Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan, bland annat genom att:

  • Identifiera områden, aktiviteter, effekter och omfattning av företagets miljöpåverkan.
  • Leverera tjänster, produkter och aktiviteter på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Återanvända och återvinna så mycket vi kan.
  • Verka för att alla medarbetare aktivt värnar om miljön i sin vardag.

EKONOMISK HÅLLBARHET OCH RISKHANTERING

Företagets risker bevakas kontinuerligt med regelbundna kontroller av att givna limiter och rutiner efterlevs. Riskhanteringsprocessen och systemen för riskhantering utvärderas löpande i syfte att kontrollera att dessa är korrekta och ändamålsenliga, att de återspeglar rådande marknadsförutsättningar och inbegriper samtliga produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar företaget förutsättningar för en god riskkontroll där varje medarbetare förstår sin roll och sitt ansvar.

För att underlätta för våra kunder erbjuder vi enkla och lättförståeliga tjänster, har en personlig kontakt med dem samt bygger upp förtroendet för företaget.