Lämna ett klagomål

Om du vill klaga, börja med att kontakta den FOREX Bankbutik som hanterat ditt ärende. För att göra processesn snabbare, se till att ta med all dokumentation som rör ditt ärende. Det kan vara kvitton, korrespondans och liknande. Självklart gör vi vårt bästa för att hjälpa dig även om du saknar någon dokumentation, men det kan ta längre tid. 

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Om du inte tycker beslutet du får är acceptabelt kan du be butiken skcika ditt ärende vidare till vår kundombudsman, eller själv kontakta denne. Vår ambition är att återkomma inom två veckor. Ditt ärende kan ta längre tid, men vi kontaktar dig och håller dig informerad. 

Kontaktinformation

E-mail: reklamaatiot@forex.fi

Adress: FOREX Bank Ab, Filial i Finland, PL 1139, 00101 Helsinki

Konsumentrådgivning

Om du vill ha en opratiskt bedömning av hur banker och finansiella institut ska hantera kundklagomål kan du kontakta Konkurrens- och kunsumentverkets konsumentrådgivare. 

Kontaktinformation

Postadress: Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors
Besöksadress: Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors
Telefon: +358 29 505 3030, mån–fre klo 9.00­­­­–15.00.
E-post: www.kkv.fi

Konkurrens- och konsumentverkets hemsida och kundservice ger genrell information om kundklagomål.

Konsumenttvistenämnden

Address: Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI
Telefon: +358 29 566 5200     
Fax: +358 29 566 5249
E-post: kril@oikeus.fi
Hemsida: https://www.kuluttajariita.fi/sv/index.html 

Konsumenttvistenämnden har ingen infromationsservice. Om du vill ha genrell information, kontakta en konsumentrådgivare. Nämnden hanterar bara skriftliga klagomål.

Rättslig instans

Du har även möjlighet att ta ditt ärende vidare till rättslig instans. Vi rekommenderar att du tar hjälp aven jurist samt kontaktar ditt fösäkringsbolag för att få mer information. I vissa fall kan du ha rättskydd inkluderat i din hemförsäkring eller annan försäkring, vilket kan täcka kostnader för juridisk hjälp.