Kontakta butiken

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende ber vi dig först och främst att kontakta den FOREX Bankbutik som hanterat ärendet. För att underlätta och snabba på processen ber vi dig ta med all dokumentation kopplat till ditt ärende. Det kan exempelvis röra sig om kvitton och olika typer av korrespondans. Självklart gör vi vårt bästa för att hjälpa dig även om du saknar någon dokumentation, men det kan ta längre tid.

 

Fortfarande inte nöjd?

Om du inte är nöjd med det beslut du fått och upplever att du inte får gehör för dina synpunkter är du välkommen att kontakta vår Klagomålsansvarige.

Vårt mål är att besvara inkommande ärenden inom 1–3 bankdagar men svarstiden kan variera beroende på hur omfattande utredningsarbete som behövs för att ge dig ett korrekt svar. Om vi inte har möjlighet att lämna ett svar inom 14 dagar från det att vi tog emot ditt klagomål kommer du att få information om orsaken till detta och om när beslut kommer att lämnas. I sådant fall kommer du få svar senast inom 35 dagar från det att vi tog emot klagomålet.

E-post: 
reklamaatiot@forex.fi

Brev:
FOREX Ab Filial i Finland

PB 1139
00101 Helsingfors

Andra instanser om du inte blir nöjd

Konsumentrådgivare

Om du vill ha en opratiskt bedömning av hur företag ska hantera kundklagomål kan du kontakta Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivare. Deras hemsida och kundservice ger genrell information om kundklagomål.

Postadress:
Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors

Besöksadress:
Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors

Telefon:
+358 29 505 3030, mån–fre klo 9.00­­­­–15.00.

Hemsida: 
www.kkv.fi

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden har ingen informationsservice så om du vill ha generell information bör du kontakta en konsumentrådgivare. Nämnden hanterar bara skriftliga klagomål.

Address:
Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI

Telefon:
+358 29 566 5200

E-post: 
kril@oikeus.fi

Hemsida: 
https://www.kuluttajariita.fi/sv/index.html 

Rättslig instans

Du har även möjlighet att ta ditt ärende vidare till rättslig instans. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en jurist samt kontaktar ditt försäkringsbolag för att få mer information. I vissa fall kan du ha rättsskydd inkluderat i din hemförsäkring eller annan försäkring, vilket kan täcka kostnader för juridisk hjälp.