Stadsbild i Europa

Tips! Danska kronor kan också användas på Grönland. Du finner FOREX Bankbutiker även i Danmark.

Flexibla leveranssätt

Återväxla i butik

Växla innan du reser

Dricksa i Danmark

Restaurang: Ingen, Taxi: Runda upp