Island Blå lagunen

Tips! På badorten Blue Lagoon lagras allt det du köper på ett armband, som du får vid inträde till området. Alla dina inköp betalar du när du lämnar området.

Flexibla leveranssätt

Återväxla i butik

Växla innan du reser