Stadsbild i Europa

Tips! Att åka kollektivt är billigt. Till exempel en bussresa kostar bara ungefär en euro. Att åka med taxi är också billigt.

Flexibla leveranssätt

Återväxla i butik

Växla innan du reser