En karta med valuta ovanpå

Köp mer resevaluta och nyttja vår Buy Back Garanti

Rätt så ofta är det svårt att veta hur mycket resevaluta som ska köpas innan avresan. Väldigt ofta tar reskassan slut snabbare än vi tror. Då börjar letande av ATM på resmålet, irriterande moment som tar dyrbar tid från vår välförtjänta semester. Låt oss på FOREX underlätta för dig genom hela din semesterresa.

Känn dig trygg med att köpa mer resevaluta innan avresa - du kan alltid komma tillbaka med det överblivna och sälja tillbaka till samma kurs du köpte valutan för. På så sätt förlorar du inget om du mot all förmodan har valutan över vid hemresan. Inga kurskillnader och inga avgifter tillkommer.

Resan börjar hos FOREX!

Villkor Buy Back Garanti

  • Köp resevaluta för minst 500 EUR och max 1500 EUR
  • FOREX köper tillbaka 50% av ditt ursprungliga köp till samma kurs som du köpte resevalutan för och utan avgift. Spara därför alltid ditt kvitto! Om du har mer än 50 % kvar av valutan köper vi den tillbaka till dagsaktuell sedvanlig kurs som tillämpas för försäljning av valuta till oss. 
  • Gäller på alla köp gjorda i alla FOREX butiker, on-line eller i våra ATM
  • Buy Back Garanti gäller i tre månader efter ursprungliga valutaköpet
  • Buy Back Garanti är helt gratis

FOREX förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för BuyBack-garantin eller neka dig rätt att utnyttja BuyBack-garantin, utan ansvar gentemot dig, om (1) FOREX misstänker att köpt valuta eller BuyBack-garanti har utnyttjats för affärsändamål eller spekulativ investering, (2) din transaktion inte uppfyller FOREX interna säkerhetskontroller, eller (3) FOREX är skyldigt att enligt lag agera på visst sätt.

Buy Back Garantin gäller för de valutaköp gjorda från och med 1.9.2023.