UTFÄRDADE AV FINSK MYNDIGHET

 • Pass
 • Främlingspass eller resedokument för flykting, i de fall ägaren till dokumentet har identifierats på ett pålitligt sätt.
 • Legitimation (ID-kort), även utländsk legitimation utfärdat efter 1 mars 1999. Dock ej temporär legitimation.
 • Körkort utfärdat efter 1 okrober 1990, dock ej temporärt eller utbytt körkort.

UTFÄRDAT AV UTLÄNDSK MYNDIGHET

 • Pass, men ej främlingspass.
 • Legitimation utfärdat inom EU- och EES-området, samt i Schweiz. Legitimationen behöver vara:
  • godkänd som resedokument
  • försedd med bärarens fotografi
  • giltig
  • försedd med chip, innehålla hologram och övriga säkerhetsdetaljer.

EU- och EES- länder

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.