Coronavirus - inverkan

På grund av Coronavirusepidemin har vi gjort tillfälliga ändringar i vår verksamhet.

Inställd resa

Vi har tagit beslutet att hjälpa våra kunder som har fått sina resor inställda pga Coronavirusepidemin. Om du har köpt valuta av oss till en destination som Utrikesministeriet avråder inresa till och din resa blir inställd, köper vi tillbaka din valuta till samma kurs som du köpte dem för. Vi tar inte heller någon avgift för återväxlingen. Visa upp ditt kvitto, så att vi kan se hur mycket du har köpt av oss och vad kursen låg på vid det tillfället. Dessutom bör du visa upp ett dokument som bekräftar att resan har blivit inställd. Utrikesministeriets resemeddelanden kan läsas här

Valuta kvar från din resa

Om du har kvar valuta från din resa, och du kan visa upp kvitto på att valutan är ursprungligen köpt hos FOREX, köper vi tillbaka dessa enligt våra normala rutiner, utan några begränsningar. I dessa fall tillämpas den dagsaktuella köpkursen och vi tar ingen avgift för återväxlingen.

Kom ihåg att ta med dig legitimation vid butiksbesök.