Coronavirus - inverkan

På grund av Coronavirusepidemin har vi gjort tillfälliga ändringar i vår verksamhet.

Inställd resa

Vi har tagit beslutet att hjälpa våra kunder som har fått sina resor inställda pga Coronavirusepidemin. Om du har köpt valuta av oss till en destination som Utrikesministeriet avråder inresa till och din resa blir inställd, köper vi tillbaka din valuta till samma kurs som du köpte dem för. Vi tar inte heller någon avgift för återväxlingen. Visa upp ditt kvitto, så att vi kan se hur mycket du har köpt av oss och vad kursen låg på vid det tillfället. Dessutom bör du visa upp ett dokument som bekräftar att resan har blivit inställd. Enligt Utrikesministeriets uppdaterade information från den 6.3.2020 berörs främst de kunder som har växlat euro till Kinesik yuan (CNY) eller Sydkoreansk won (KRW) hos oss. Utrikesministeriets resemeddelanden kan läsas här

Valuta kvar från din resa

Coronavirusepidemin kommer troligtvis förorsaka viss ostabilitet på valutamarknaden. På grund av detta begränsar vi summan Kinesiska yuan vi köper in (växla till euro) till högst 1000 CNY i de fall kunden ej kan uppvisa kvitto från FOREX Bank.

Om du har kvar Kinesisk yuan från din resa eller någon annan valuta, och du kan visa upp kvitto på att valutan är ursprungligen köpt hos FOREX Bank, köper vi tillbaka dessa enligt vår normala rutiner, utan några begränsningar. I dessa fall tillämpas den dagsaktuella köpkursen och vi tar ingen avgift för återväxlingen.

Kom ihåg att ta med dig legitimation vid butiksbesök.