ÅTERBETALNING AV FELAKTIGT DEBITERADE BELOPP PÅGÅR

Enligt en bekräftelse från leverantören, är nu alla felaktiga debiteringar insatta eller på väg till de drabbade kundernas konton. Återbetalningen som kommer i tre delar – en för varje felaktig debitering – når kundens konto på olika tider beroende på vilken bank kunden har. FOREX fortsätter nu att fokusera på ersättning till de kunder som ev blivit debiterade avgifter i samband med uttaget.

Meddela eventuella avgifter till FOREX kundservice

Om du har drabbats av felaktigt debiterade uttag, kan din bank också ha debiterat dig t.ex. övertrasseringsavgift. För att FOREX ska få kännedom om det, behöver kunder meddela FOREX kundservice. Läs mer om hur du får ersättning för eventuella avgifter i vanliga frågor nedan.

Anspråk om ersättning

Just nu bedöms frågor om kompensation från fall till fall och kommer hanteras i den ordning de inkommer till oss. Läs mer om hur du gör för att skicka in anspråk om ersättning i vanliga frågor nedan.

Vanliga frågor

Hur kunde detta hända?

FOREX har över 80 uttagsautomater i Sverige, Finland och Norge. FOREX köper dessa uttagsautomater som en komplett tjänst från en av världens ledande leverantörer av IT-lösningar och tjänster till handel och bank. FOREX bestämmer var uttagsautomaterna ska stå och leverantören sköter resten inklusive leverans av datafiler till ett företag som bl.a. levererar tjänster inom kortinlösen – också denna en väletablerad leverantör –  som gör att uttaget debiteras kortet.

Denna lösning har fungerat effektivt, smärtfritt och säkert fram till den fredagen den 16 september då det inträffade ett fel i en filöverföring, med konsekvensen att uttaget debiterades fyra gånger.

Själva felet identifierades och åtgärdades under söndagen den 18 september, men FOREX fick information om problemet först på måndagen den 19 september. Ett stort team på FOREX har sedan ägnat alla tillgängliga resurser till att bidra med en lösning på problemet i nära samarbete med dessa leverantörer och till att hantera andra akuta problem som uppstått som en konsekvens av händelsen.

FOREX ser allvarligt på den uppkomna situationen och har vidtagit åtgärder tillsammans med våra leverantörer för att en liknande situation inte ska ske igen, samt fortsätter samarbeta med sina leverantörer för att hitta en snar lösning. FOREX med medarbetare har de djupaste sympatier för hur händelsen har påverkat de drabbade kunderna.

När kommer felaktigt debiterade belopp att återbetalas?

Återbetalning av felaktig debiterade belopp pågår just nu. På grund av tekniskt fel hos en av våra leverantörer kan vi inte garantera när enskilda kunder kommer att få sin återbetalning. 

Varför dröjer återbetalningen?

Att alla våra kunder ännu inte fått sin återbetalning beror på ett tekniskt fel hos en av våra leverantörer. Vi gör just nu allt vi kan tillsammans med våra leverantörer för att alla våra drabbade kunder så snabbt som möjligt ska få tillbaka felaktigt debiterat belopp.

Hur gör jag för att få ersättning för ev. avgifter i samband med korttransaktionen?

Vi kommer också att ersätta alla kostnader relaterade till uttagstransaktionen, till exempel övertrasseringsavgifter. För att ersätta dig för dessa utgifter behöver vi information från dig.

Skicka följande information till reklamaatiot@forex.fi

 • Ditt namn och kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-post)
 • De sista 4 siffrorna i kortnumret* på kortet du använde i FOREX-uttagsautomaten
 • Information om vilken uttagsautomat du använt
 • En beskrivning av kostnaden (till exempel en övertrasseringsavgift) och bevis på kostnaden (till exempel en skärmdump från nätbank, ett kvitto eller en faktura)
 • Ansökt om ersättning (belopp i euro)
 • Kontoinformation (kontonummer i IBAN-format, kontoägarens namn, bank)


*Kortnumret är kortidentifieraren som finns på alla bank- och kreditkort. Numret består av 16 siffror och står vanligtvis på framsidan av kortet. Kombinationskort (kredit/betalkort) har två olika kortnummer, som även kan finnas på baksidan av kortet. Om du använde ett kombinationskort, vänligen skicka de fyra sista siffrorna i kortnumret du använde för uttaget.

Hur funkar återbetalningen om jag använde ett kort som jag sen spärrade?

Om du använde ett kort som du spärrade i samband med transaktionen kommer återbetalningen att hamna på en så kallad fellista hos mottagande bank. Ta kontakt med den kortutgivande banken om du har frågor eller behöver få en snabbare hantering.

Hur lämnar jag in anspråk om ersättning?

Vi utvärderar ersättningsanspråk från fall till fall och de behandlas i ordningsföljd. Skicka följande information till reklamaatiot@forex.fi 

 • Ditt namn och kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-post)
 • De sista 4 siffrorna i kortnumret* på kortet du använder i FOREX-uttagsautomaten
 • Information om vilken maskin du använt
 • Bevis på kostnaden (till exempel en skärmdump från internetbank, ett kvitto eller en faktura)
 • Ersättningen du kräver (belopp i euro) och motiveringen för ditt kra
 • Kontoinformation (kontonummer i IBAN-format, kontoägarens namn, bank)

*Kortnumret är kortidentifieraren som finns på alla bank- och kreditkort. Numret består av 16 siffror och står vanligtvis på framsidan av kortet. Kombinationskort (kredit/betalkort) har två olika kortnummer, som även kan finnas på baksidan av kortet. Om du använde ett kombinationskort, vänligen skicka de fyra sista siffrorna i kortnumret du använde för uttaget.