Tillsammans mot penningtvätt

Vi arbetar alltid på att förbättra våra möjligheter att göra din upplevelse enklare, mer effektiv och personlig. För att skydda dig som kund, oss som företag och samhället i allmänhet tar FOREX också mycket allvarligt på förhindrandet av brottslig verksamhet såsom penningtvätt, finansiering av terrorism, trafficking och illegal vapenhandel. Även om vi vet att de allra flesta av våra kunder har goda avsikter, ställer vi samma frågor till alla.

 

identifikation

FOREX har enligt penningtvättslagen en skyldighet att både identifiera sina kunder samt införskaffa en god kundkännedom. För att kunna utföra ärenden hos oss behöver du alltid legitimera dig. Se vilka ID-handlingar  vi accepterar.

Så behandlar vi dina uppgifter

Informationen som du lämnar till oss omfattas av banksekretessen samt av GDPR och penningtvättslagen, och behandlas helt konfidentiellt, med undantag för de fall då vi är tvungna att delge sådan information enligt lag till myndighet. Uppgifter för kundkontroll och andra personuppgifter som inhämtats endast för att förhindra och avslöja penningtvätt används enbart för dessa ändamål.

VAD VI FRÅGAR OM

FOREX har enligt penningtvättslagen skyldighet att identifiera sina kunder och säkerställa god kundkännedom. Vi måste också ha tillräcklig information om pengarnas ursprung.

När vi utreder pengarnas ursprung behöver vi skriftlig redovisning av pengarnas ursprung och ibland också styrkande dokument om pengarnas ursprung, till exempel köpebrev, bouppteckning, kvittenser eller dylikt.

Genom att förse oss med de dokument vi ber dig om hjälper du oss att förebygga och förhindra kriminell verksamhet. Du bidrar även till att skydda samhället mot brottslig verksamhet. 

Politisk utsatt ställning

Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en person som gemensamt med en person i utsatt politiskt utsatt ställning (PEP) äger eller har ett bestämmande inflytande över ett företag. Vi frågar aldrig om dina egna politiska åsikter.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Penningtvättslagen ställer höga krav på att FOREX har god kunskap om sina kunder och deras affärer. När det gäller en PEP måste FOREX vidta åtgärder som går utöver normala åtgärder – skärpta åtgärder. Detta innebär bland annat att FOREX måste få godkännande från en behörig beslutsfattare i FOREX innan en affärsförbindelse inleds med en PEP. 

Under rådande omständigheter är vårt serviceutbud begränsat. På grund av detta är det möjligt att vi kan betjäna PEP endast på vardagar (måndag till fredag). Vi beklagar eventuella problem detta kan förorsaka.