Tillsammans mot penningtvätt

Vi arbetar alltid på att förbättra våra möjligheter att göra din bankupplevelse enklare, mer effektiv och personlig. För att skydda dig som kund, oss som företag och samhället i allmänhet tar FOREX Bank också mycket allvarligt på förhindrandet av brottslig verksamhet såsom penningtvätt, finansiering av terrorism, trafficking och illegal vapenhandel. Även om vi vet att de allra flesta av våra kunder har goda avsikter, ställer vi samma frågor till alla.

 

VAD VI FRÅGAR OM

Banker har enligt lag skyldighet att identifiera sina kunder och säkerställa god kundkännedom. Vi måste också ha tillräcklig information om pengarnas ursprung.

När vi utreder pengarnas ursprung behöver vi skriftlig redovisning av pengarnas ursprung och ibland också styrkande dokument om pengarnas ursprung, till exempel köpebrev, boupptäckning eller dylikt.

Genom att förse oss med de dokument vi ber dig om hjälper du oss att förebygga och förhindra kriminell verksamhet. Du bidrar även till att skydda samhället mot brottslig verksamhet.

Politisk utsatt ställning

Enligt lag ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en person som gemensamt med en person i utsatt politiskt utsatt ställning (PEP) äger eller har ett bestämmande inflytande över ett företag. Vi frågar aldrig om dina egna politiska åsikter.

identifikation

Banker har enligt lag en skyldighet att både identifiera sina kunder samt införskaffa en god kundkännedom. För att kunna utföra ärenden hos oss behöver du alltid legitimera dig. Se vilka ID-handlingar vi accepterar.

Så behandlar vi dina uppgifter

Informationen som du lämnar till oss omfattas av banksekretessen samt av GDPR och behandlas helt konfidentiellt.