Miksi kysymme?

Jotta voimme suojella sinua asiakkaanamme, yritystämme sekä koko yhteiskuntaa, FOREX suhtautuu erittäin vakavasti rikollisen toiminnan estämiseen, esimerkiksi rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, ihmiskauppaan ja laittomaan asekauppaan. Vaikka tiedämme, että useimmilla asiakkaillamme on hyvät aikomukset, esitämme samoja kysymyksiä kaikille.

Mitä on rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen?

Rahanpesu on prosessi, jossa rahan tai varojen alkuperä peitetään, jotta rikollisesta toiminnasta peräisin oleva raha tai varat saadaan näyttämään laillisesti ansaituilta. Kyseessä voi olla raha, joka on peräisin huumausainerikoksesta, ihmissalakuljetuksesta, ihmiskaupasta petoksesta, ryöstöstä, asekaupasta ja niin edelleen. Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan sitä, että terrorismia tuetaan taloudellisesti. Tukemista voi tapahtua avustuksilla, rahankeräyksillä, toimittamalla tai vastaanottamalla rahaa tai varoja, joiden käyttötarkoitus on terrorismin rahoittaminen. Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat rikollista toimintaa.

Rahanpesulaki

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi on olemassa rahanpesulaki (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444). Se perustuu EU:n direktiiviin, joka tarkoittaa, että kaikki EU-alueen finanssialan yritykset, mukaan lukien sellaiset yritykset kuten FOREX, ovat velvollisia estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Meillä on siis lain mukaan velvollisuus hankkia tietoa asiakkaistamme. Jos FOREX ei noudata lakia, seurauksena voi olla vakavia sanktioita toimintaamme valvovalta viranomaiselta (Finansinspektionen).

Vaatimus hyvästä asiakastuntemuksesta


Noudattaaksemme rahanpesulakia, esitämme kysymyksiämme, jotta ymmärrämme asiakkaitamme ja kuinka tuotteitamme ja palveluitamme käytetään. Saavuttaaksemme ymmärryksen olemme velvollisia kysymään tapahtuman tarkoituksesta, mistä rahat ovat peräisin, mihin rahat käytetään ja niin edelleen. Ilman asiakastuntemusta emme saa tarjota palveluitamme tai tuotteitamme asiakkaillemme. FOREXin saamia asiakas- ja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Lue lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi forex.fi/gdpr.

Kaikkeen asiointiin vaaditaan, että sinä vahvistat henkilöllisyytesi, esimerkiksi passillasi, ajokortillasi tai muulla voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksellasi. Saatat myös joutua vastaamaan kysymykseen siitä, oletko julkisessa tehtävässä oleva henkilö, sellaisen perheenjäsen tai yhtiökumppani. Kaikkien asiakkaidemme pitää vastata kysymyksiimme ennen kuin voimme tarjota tuotteitamme tai palveluitamme. Toisinaan meidän pitää myös nähdä tositteita, kuten sopimuksia, kuitteja tai muita asiakirjoja.