Betalar jag någon avgift för att sälja eller växla tillbaka valuta?

Om du sparar kvittot betalar du ingen avgift när du växlar tillbaka din resevaluta. Saknar du FOREX kvitto kostar det 5 EUR att växla utländsk valuta i våra butiker.