Kan jag välja valörer när jag beställer eller köper valuta online?

Vid beställning av valuta kan du välja om du vill ha dessa i stora eller blandade valörer. Om du vid beställningstillfället ej valt att få valutan i stora valörer, kommer din beställning levereras i valörer som passar resenärer bäst.

Vi kan aldrig lova några valörer i förväg då det beror på tillgång, men det går oftast att lösa. Om du har önskemål på specifika valörer, gör din beställning och kontakta vår kundservice på +358 9 417 1053 när du fått ditt ordernummer.