Kan jag växla tillbaka valuta i alla FOREX butiker i Norden utan avgift vid uppvisande av kvitto?

Mot uppvisande av kvitto kan du sälja tillbaka valutan som står angiven på kvittot i valfri FOREX Butik utan avgift. Du får tillbaka den valuta som gäller i landet där återväxlingen sker. I Finland får du exempelvis tillbaka EUR.

Om den valutan du har köpt berättigar dig till vår Buy Back Garanti, kan du växla hälften av originalsumman tillbaka till euro utan avgift och till den samma kursen som användes när du köpte valutan. Buy Back Garantin gäller i tre månader och den kan användas endast i våra butiker i Finland.  Suomessa. 

Läs Mer om Buy back garantin