Varför ger ni inte ut 500-eurosedlar?

I april 2016 slutade FOREX att ge ut 500-eurosedlar. Det är även i linje med ECB:s (Europa Centralbankens) rekommendationer. ECB har även beslutat att sluta tillverka 500-eurosedeln.

I alla finska butiker accepteras 500-eurosedlar som betalningsmedel.