Hallinnointi

Hallinnointi

FOREX AB on maksulaitos, jonka kotipaikka on Tukholmassa, Ruotsissa. FOREXin omistajaohjauksen tarkoituksena on tarjota hyvät edellytykset aktiiviselle ja vastuulliselle omistajuudelle, selkeälle vastuunjaolle eri yrityselinten välillä sekä hyvälle ja avoimelle viestinnälle FOREXin eri sidosryhmien kanssa.

Maksupalvelutoimintaa säännellään lailla, ja sitä saa harjoittaa vain Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen Finansinpektionenin luvalla. Finansinspektionen valvoo FOREXin toimintaa Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa, joissa FOREXilla on sivuliikkeitä.

Sivuliike tarkoittaa, että ulkomainen yritys on osa ruotsalaista oikeushenkilöä. Sivuliikkeissä FOREXin toimintaa valvoo rajoitetusti myös Finansinspektionenin vastapuoli kussakin toimintamaassa. Valvontaa koordinoi Ruotsin Finansinspektionen.

Valvonnan tarkoituksena on, että FOREXin on toimitettava Ruotsin Finansinspektionenille kattava raportti muun muassa FOREXin organisaatiosta, sisäisestä valvonnasta, taloudellisesta asemasta ja asiakkaille annettavista tiedoista. Tarvittaessa Finansinspektionen voi myös tehdä vierailuja sekä Ruotsissa että sivuliikkeissä.

Lakisääteisen sääntelyn ja Ruotsin finanssivalvonnan määräysten ja yleisten ohjeiden lisäksi FOREXilla on suuri määrä käytäntöjä (policy) ja ohjeita, jotka tarjoavat kokonaispuitteet liiketoiminnan johtamiselle. Käytännöistä päättää vuosittain FOREXin hallitus. Yrityksen johto päättää ohjeista ja rutiineista, ja yhdessä ne muodostavat kokonaispuitteet.

Operatiivista toimintaa harjoitetaan neljässä yksikössä, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Pääkonttori johtoineen ja esikuntineen sijaitsee Tukholmassa.