Vakavaraisuus ja riskienhallinta

FOREXin lähtökohtana on, että konserni ottaa vain sellaisia riskejä, jotka liittyvät suoraan liiketoimintaan ja joiden katsotaan edistävän konsernin pitkän aikavälin kannattavuustavoitteiden saavuttamista.

Miten toimimme

Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee liiketoimintaa johtaessaan toimia hyvän riskikulttuurin puolesta ja työskennellä järjestelmällisesti organisaatiossa, jolle on ominaista läpinäkyvyys, vahva vastuullisuus ja terveet arvot.

Neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset tiedot FOREX Capitalista ja riskienhallinnasta pilarin III mukaisesti löytyvät alta. Vuositiedot löytyvät myös vuosikertomuksen Taloudelliset raportit -sivulta.