Tilintarkastaja

Tilintarkastaja

Yhtiökokous on valinnut tilintarkastusyhteisöksi EY:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jesper Nilsson.

Päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu aina hallituksen kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätös. Tilintarkastaja käsittelee osavuosikatsaukset ja muut raportit, jotka hallitus katsoo aiheelliseksi käsitellä. Tilintarkastaja voidaan kutsua myös osallistumaan riski- ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.