GDPR

25.5.2018 astui voimaan uusia EU-sääntöjä henkilötietojen käsittelyn suojasta – asetus (EU) 2016/679, jota kutsutaan englanniksi nimellä General Data Protection Regulation (GDPR). Asetus on voimassa lakina kaikissa EU- ja ETA-maissa ja sen tarkoituksena on parantaa yksilön suojaa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

Suojaa koskevat säännöt henkilötietojen käsittelyssä

FOREX noudattaa henkilötietojesi käsittelyssä GDPR:ää, lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444) (”rahanpesulaki”) sekä muuta täydentävää lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi tietosuojalakia (5.12.2018/1050) (”suomalainen tietosuojalaki”). GDPR sisältää muun muassa sääntöjä ja perusperiaatteita henkilötietojen käsittelystä ja se määrittelee edellytykset lailliselle käsittelylle. Se sisältää myös sääntöjä oikeuksista tietoon ja pääsystä henkilötietoihin, sääntöjä virheellisien henkilötietojen oikaisemisesta sekä mahdollisuuksia rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tapauksissa.

Sinun oikeutesi

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia tietosuojavastaava@forex.fi

Sinulla on myös oikeus pyytää maksuton rekisteriote, joka sisältää yhteenvedon FOREXin käsittelemistä sinua koskevista henkilötiedoista sekä niiden käsittelystä. Henkilöllisyytesi tarkistamiseksi ja varmistamiseksi rekisteriotetta pyydettäessä FOREX AB ("FOREX") lähettää rekisteriotteen kirjattuna kirjeenä. 

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn korjaamista (että korjaamme virheelliset tiedot), poistamista (että poistamme henkilötiedot, joita ei enää tarvitse tai tarvitse käsitellä) ja rajoittamista (että lopetamme osittain käsittelyn).

 

Pyydä rekisteriote

Jos haluat pyytää rekisteriotetta, täytä tältä sivulta löytyvä PDF-tiedosto. Voit sen jälkeen toimittaa lomakkeen meille kirjeenä, sähköpostilla tai vierailemalla FOREXin liikkeessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät lomakkeesta. 

Pyydä rekisteriote

Suoramarkkinointi

FOREX voi käsitellä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin noudattaen GDPR:ää ja lakia sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917).

Sinulla on oikeus milloin tahansa, ilman kuluja kieltää sellainen henkilötietojesi käsittely, jota tehdään suoramarkkinointiviestien lähettämiseksi sinulle.

Kiellosta voit ilmoittaa sähköpostiviesteissä olevan linkin kautta tai lähettämällä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@forex.fi tai vaihtoehtoisesti postitse:

FOREX,
Tietosuojavastaava,
PL 1139, 00101 Helsinki.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

FOREX käsittelee henkilötietoja muun muassa voidakseen tarjota pyytämiäsi palveluita ja muutoin suorittaa maksupalvelutoimintaa ja siihen liittyviä toimintoja. "Sopimus" sinun asiakkaana ja FOREXin välillä tarkoittaa sitä, että käytät jotakin tarjoamistamme palveluista, kuten valuutan, online-valuutan ja valuutanvaihtopalvelujen sekä muiden palveluiden käyttöä.

Katso täydelliset tiedot siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, kohdasta FOREX - Tietosuojakäytäntö.

FOREX tietosuojakäytäntö 

Kameravalvonta liikkeissä

Sekä sinun että henkilöstömme turvallisuus on meille tärkeää ja siksi liikkiessämme on kameravalvonta. Tallennettua aineistoa käytetään vain rikosten ja rikosepäilyjen ennaltaehkäisemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi. Aineisto voidaan luovuttaa poliisille ja syyttäjänvirastolle.

Noudatamme luonnollisesti GDPR:ää ja suomalaista tietosuojalakia materiaalin tallentamisessa ja käsittelyssä. Henkilöstöämme kohtaan olemme velvollisia varmistamaan, että kaikki kameravalvonta tapahtuu noudattaen lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759), mikä tarkoittaa muun muassa, että kameravalvontaa tapahtuu ainoastaan tavalla, joka on välttämätön omaisuuteen kohdistuvien rikosten ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi.

Tallennus on ympärivuorokautista ja tietyissä tilanteissa tallennetaan myös ääntä. Materiaalia säilytetään 90 päivää. Tallentamisen oikeusperusta on oikeutettu etumme GDPR:n Artikla 6.1(f) mukaisesti.

 

Aineiston rekisterinpitäjä


FOREX vastaa kameravalvonnasta ja on tallennetun aineiston rekisterinpitäjä.

KameravalvonTa LIIKKEISSÄ 

Tietosuojavastaava

Jos et löydä etsimääsi tietoa tältä sivulta tai jos sinulla on muuten kysyttävää siitä, miten FOREX käsittelee henkilötietojasi, sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa tietosuojavastaava@forex.fi

Henkilötietovastaava

FOREX AB on henkilötietovastaava niiden henkilötietojesi osalta, joita käsittelemme tilaamiesi palveluiden tarjoamiseksi, yhteyden ottamiseksi sinuun asiakkaana ja muutoin täyttääksemme tehtävämme ja velvollisuutemme maksulaitoksena.

FOREX Aktiebolag
Org. nr: 516406-0104 
Osoite: Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm, Sverige

Puhelin: + 46 (0)10-211 1000 (vaihde), + 358 (0)9 417 1053 (asiakaspalvelu Suomessa) 
Sähköposti: info@forex.fi 
Kotisivu: www.forex.fi

Miksi ID-skanneri?

Viime aikoina  liikkeissämme on alettu käyttämään ID-skannereita palveluitamme käyttävien asiakkaiden henkilöllisyyden todentamiseen. Lue lisää siitä, miten tämä toimii ja miten tiedot tallennetaan.

ID-skanneri